MILJÖPOLICY

Företagspolicy

Företagets grundläggande policy är, att genom ständiga förbättringar, minimera negativa effekter som verksamheten kan ha på vår miljö. Detta uppnår vi genom att:

  • Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning
  • Försäkra oss om att leverantör och sammarbetspartners uppfyller ställda miljökrav.
  • Prioritera användning av miljömärkta produkter.
  • Säkerställa att alla medarbetare och samarbetspartners fortlöpande har relevant och tillräcklig miljöutbildning.
  • Företaget ska minska användningen av naturresurser och minska avfallet genom återanvändning och återvinning.
miljo

KVALITETSPOLICY

Gustafssons Glasmästeri/Plåtslageri AB arbetar, genom inriktning mot förebyggande åtgärder och genom ett väl fungerande samarbete med kunder, leverantörer och anställda, för att minimera eventuella fel och brister. Genom målmedvetet arbete ska företaget ständigt förbättra sin position som en attraktiv samarbetspartner. Detta gör

All produktion kontrolleras före leverans och företagets montörer är utbildade för sina respektive verksamhetsområden. Gustafssons Glasmästeri/Plåstslageri är till exempel auktoriserade inom Bilglas och Hammerglass Produkter, där vi tex kan erbjuda ett komplett säkerhetsutbud/inbrottsskydd m.m. inom glas.

 
  • Leverera produkter och tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till utlovad kvalitet.
  • Utveckla företaget genom mätbara kvalitetsförbättringar och förnyelse av interna rutiner.
  • Följa regler i Arbetmiljölagen och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Motivera och utbilda våran personal.

Hör av dig till oss

Kontakt

Hör av dig till oss eller boka tid via vårt kontaktformulär

Gå till kontaktformulär